Blog Post

Integració i inclusió treballant amb equips i persones

  • 15 setembre, 2018
  • Blog

Detall

Després de 10 anys treballant, formant-me, experimentant, creixent amb tots els meus clients individuals, amb els equips, els campus, el treball amb grups d’adolescents i joves, i amb les intervencions a les empreses, sóc molt conscient del valor de la integració i la inclusió.

Què significa integració?
Doncs que no hi ha una eina millor que una altra. El coaching no és millor que la gestalt, el treball sistèmic no és millor que el treball corporal o artístic. Tot són disciplines que s’aproximen des de diferents mirades a la persona, les relacions i els equips. Jo entenc la integració com a posar-me al servei i en cada moment, segons el que la intuició, l’experiència, i sobretot, el que podem notar que és necessari, combinar totes les eines pensant en el benefici del client, de la seva presa de consciència, i de la invitació a passar a l’acció per generar canvi, impuls o transformació. El creixement és una necessitat estructural dels humans, sigui com individus o com a grups. No hi ha una manera de créixer millor que una altra. No hi ha un ritme millor que un altre. Facilitar aquest creixement i canvi és l’objectiu i la motivació del meu treball.
Integració també significa per mi la idea real de que jo mateix també m’integro amb el client i formo part del seu creixement i transformació i ell o ells formen part del meus. És apassionant com en cada moment es produeix aquest moviment.

Què significa inclusió?
Doncs que treballem en tres dimensions a la vegada. La individual, les necessitats, la voluntat, el potencial personal. També la sistèmica, és a dir, la consciència de que tot moviment que una persona fa, per petit que sigui, afecta al seu sistema, a la gent més propera de tots els entorns on es mou. Tenir això present i fins i tot utilitzar-ho com a palanca de motivació de canvi, és molt important. I finalment la perspectiva ecològica, es a dir, la consciència de l’impacte en el món. El món entès com els cercles relacionals, laborals, i socials, que tenen o poden tenir els canvis de la persona.

La imperfecció, la vulnerabilitat, les emocions, el cos, el poder de la ment… tot això es combina de manera constant i imprevisible moltes vegades. La fascinació per aquesta observació i la participació des del respecte i l’admiració és un privilegi per mi. Des d’aquesta mirada neixen totes les propostes. La força de l’amor vencent les pors és el regal del treball amb les persones i els equips.

Estic plenament convençut que perquè els equips rendeixin, les relacions progressin i les persones creixin i es realitzin, és fonamental posar el focus en la profunditat, en les bases, per després poder desencallar realment el potencial creatiu i creador que tots tenim.

“No importa la velocitat que portis, importa que no t’aturis” Confuci

Etiquetes

Copyright 2014 / Xavi Garcia