Team up experience

Post Detall

El concepte “TEAM UP” significa construir, desenvolupar conjuntar, agrupar l’equip. Són intervencions de coaching en l’entorn empresarial,  en equips per generar una experiència de creixement, consciència, a partir de solidificar i potenciar les relacions. El cicle és: Connexió, Mirada Apreciativa, Cercle de Seguretat i finalment una traslació a la productivitat, creativitat rendibilitat de l’equip. Tenim dos tipus de productes. D’una banda, un PROCÉS, és a dir, unes trobades periòdiques per desenvolupar aquest concepte de creixement com a equip. D’altra banda, hi ha les INTERVENCIONS puntuals.

PROCÉS
La nostra proposta de procés és “BASKET TO BUSINESS“. Passa per, a través del repte que es planteja amb l’aprenentatge del bàsquet, desvetllar el que hi ha a la profunditat de l’equip. Les emocions, les relacions, com ens ajudem, com competim, con afrontem aprenentatges, com gestione la comunicació quan hi ha incertesa. Com cooperem, i un llarg etcètera de comportaments i actituds.

Després, amb tota aquesta informació traslladem aprenentatges, compromisos d’acció i noves mirades dins l’equip de treball a l’entorn professional específic de l’equip.El procés requereix de 4 sessions de 4 hores una per setmana.

Per veure tots els detalls podeu fer clic al programa (PDF)

 

INTERVENCIÓ
D’altra banda hi ha la intervenció “OPEN TO FOCUS“. D’un sol dia. Pot ser en el marc de meetings, congressos, jornades corporatives, etc …

“OPEN” implica obrir perspectives, noves possibilitats a partir de dinàmiques participatives i experiencials. És una fase d’obertura, amplitud, curiositat, consciència i descobriment.
Aqui agafem perspectiva temporal, relaxem la pressió de la immediatesa, busquem una mirada més serena que ens permet accedir a més recursos

“TO FOCUS”, implica … “per enfocar”: prioritzar vs dispersar, ordre vs caos, escollir vs dubtar, decidir vs procrastinar, compromís vs excuses, gestionar els Egos vs immaduresa, concretar vs teoritzar, actor vs espectador, profunditat vs superficialitat. Sentit vs inèrcia.

En aquest video, comparteixo la meva mirada sobre els fonaments dels equips

Copyright 2014 / Xavi Garcia